Giới thiệu


Từ một tổ bộ môn bổ trợ hình thành vào 1991, đến nay, Khoa Khoa học cơ bản đã phát triển thành một khoa độc lập, với đội ngũ giảng viên đông đảo về số lượng, vững mạnh về chuyên môn, tận tâm với nghề nghiệp. Hiện nay, Khoa có 4 tổ bộ môn, với 20 cán bộ, trong đó 100% giảng viên đều có trình độ từ thạc sỹ trở lên.

Sự hình thành và phát triển của khoa Khoa học cơ bản được đánh dấu bằng những cột mốc quan trọng như sau:

  • 5/1991: Thành lập 4 tổ bộ môn bổ trợ đầu tiên Thể dục-quân sự, Ngoại ngữ, Ngữ văn.
  • 4/1993: Thành lập tổ bộ môn Chính trị-tâm lý
  • 3/1997: Sát nhập tổ bộ môn bổ trợ và Chính trị-tâm lý thành Tổ bộ môn Chính trị - Tâm lý - Ngoại ngữ.
  • 20/11/2002: Vào đúng ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam, Khoa Khoa học cơ bản chính thức được thành lập và trở thành một khoa độc lập.

Về công tác giảng dạy, Hiện Khoa có 4 tổ bộ môn trực thuộc bao gồm:

  • Bộ môn Lý luận chính trị
  • Bộ môn Kỹ năng tư duy và ngôn ngữ
  • Bộ môn Tâm lý văn hóa xã hội học
  • Bộ môn Giáo dục thể chất

Nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy các kiến thức đại cương và cơ sở trong hệ thống chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học ở trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị, khoa học xã hội và giáo dục thể chất, Khoa cơ bản góp phần đào tạo nên những thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thực tế nghề nghiệp.

Song song với hoạt động dạy học, tập thể Khoa Khoa học cơ bản còn rất năng động và nhiệt tình trong các công tác nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp trường, tích cực đóng góp trong sự phát triển chung của nhà trường. Những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên trong Khoa đã được ghi nhận bằng hàng loạt các bằng khen của các Ban ngành, tổ chức như Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, giấy khen của Hiệu trưởng và Công đoàn trường…

Với những tiền đề vững chắc cùng sự quan tâm sâu sắc của Nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa tiếp tục phấn đấu để phát huy những thành quả đã có và kiến tạo thêm những thành quả mới tốt đẹp hơn, thiết thực hơn đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường và sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên.

 

--%>
Top